De ideeën en gedachtenspinsels die je in de stukjes op de blog terugvindt, zijn een samenraapsel van eigen ervaringen en reflecties, dingen die ik las, opleidingen die ik volgde, podcasts die ik luisterde, thema’s die naar voren kwamen in gesprekken met vriendinnen en cliënten, mijn eigen therapie en andere trajecten die ik volgde… Ik leerde veel van veel mensen.

Bepaalde thema’s die ik aanhaal en vertel zijn dus zeker niet mijn eigen ‘uitvindingen’. Ik weet oprecht echter niet altijd meer waar ik bepaalde ideeën voor het eerst hoorde en maak er daarenboven mijn eigen interpretatie van. Dit maakt het moeilijk om aan correcte bronvermelding te doen. Ik streef hier uiteraard naar, maar vergeef me als ik hier niet altijd goed in slaag. Het is niet mijn intentie met de pluimen van een ander gaan lopen.

Mogelijk is niet alle info even accuraat en zijn er ondertussen nieuwere inzichten. Psychologie is sowieso geen exacte wetenschap, maar daarnaast probeer ik soms moeilijke zaken op een eenvoudige manier uit te leggen waardoor er misschien elementen verloren gaan. Ik hoop alsnog dat deze blog je inzichten mag geven in (mentale) gezondheid en hoe je brein werkt, dat het een uitnodiging mag zijn om over jezelf te reflecteren, dat het je mag helpen op jouw pad en dat het je mag inspireren om te werken aan een versie van jezelf die jij graag in de wereld wil zetten. Het geeft je een idee hoe ik kijk naar bepaalde thema’s en op welke manier ik in mijn werk sta.

Isabelle van Miss M Copy & Content giet over mijn teksten een sausje zodat het allemaal wat mooier en vlotter leesbaar wordt.